CSSD-UDJG 2020, cea de-a 8 a Ediție a Conferinței Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați s-a desfășurat în perioada 18-19 iunie 2020. Organizarea lucrărilor CSSD-UDJG 2020 în variantă online, reprezintă o noutate pentru organizatori, măsura fiind luată în contextul pandemiei COVID-19. Evenimentul științific a avut ca principal obiectiv prezentarea și dezbaterea rezultatelor cercetării studenților doctoranzi de la universități din țară și străinătate, realizarea unor parteneriate în domeniul cercetării, inovării și al transferului tehnologic. 

La conferința din acest an au fost înscrise aproximativ 400 de lucrări științifice, din care 24 invitate, organizate pe 14 secțiuni. Cercetările prezentate acoperă o arie largă de domenii științifice, preponderent aferente strategiilor naționale și europene pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Au solicitat înscrierea la conferință și au fost invitați studenți doctoranzi, profesori și personalități științifice din Franța, Lituania, Turcia și Republica Moldova.

Deschiderea lucrărilor celei de-a 8-a Ediții a Conferinței Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost realizată domnul prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, Rectorul universității, și de domnul prof. univ. dr. ing. academician Victor Eugen Cristian Rusu, Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat.