Comisia didactică și de calitate
Președinte:
Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan
Membri: Prof. univ. dr. Alina Ganea
Conf. univ. dr. Oana Cenac
Conf. univ. dr. Isabela Merilă 
Lect. univ. dr. Daniela Bogdan
Studenți Ana Moisă 
Elena Malai  
 
Comisia de cercetare științifică
Președinte:
Prof. univ. dr. Simona Antofi
Membri: Prof. univ. dr. Gabriela Scripnic
Prof. univ. dr. Gabriela Dima     
Conf. univ. dr. Mirela Drăgoi
Conf. univ. dr. Antoanela Mardar
 
Comisia pentru baza materială, buget, finanțe
Președinte:
Lect. univ. dr. Daniela Bogdan
Membri: Prof. univ. dr. Simona Antofi
Prof. univ. dr. Ioana Mohor Ivan
Lect. univ. dr. Elena Costandache
Studenți Bianca Dudu
 
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
Președinte:
Conf. univ. dr. Corina Dobrotă
Membri: Lect. univ. dr. Petrica Pațilea
Asist. univ. dr. Irina Rață
Asist. univ. dr. Ana Maria Pâcleanu
Studenți Ana Moisă 
Elena Malai  
 
Comisia de etică
Președinte:
Prof. univ. dr. Gabriela Scripnic
Membri: Prof. univ. dr. Simona Antofi
Conf. univ. dr. Isabela Merilă
Studenți Bianca Dudu