Departamentul de Limba şi Literatura Franceză (DLLF) se caracterizează printr-un accent pus pe predarea limbii, literaturii şi culturii franceze şi francofone, printr-o voinţă puternică de internaţionalizare şi o deschidere amplă către schimburile bilaterale cu diferite instituţii din ţări francofone, dar nu exclusiv.

DLLF gestionează următoarele programe de studii:

Licenţă – 3 ani

Limba şi literatura franceză (în combinaţie cu limba şi literatura română şi cu limba şi literatura engleză)

Limbi moderne aplicate (limba franceză şi limba engleză)

Masterat profesional – 2 ani

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri

Nu în ultimul rând, 3 cadre didactice din cadrul DLLF asigură formarea doctorală în domeniile limbă franceză și, respectiv, literatură franceză și francofonă.

Domenii de angajare pentru absolvenţi

Învăţământ şi educaţie; Industrie, afaceri, turism; Mediere culturală şi traducere, relaţii internaţionale şi comunicare, resurse umane

Efectivul de cadre didactice este format din: 4 profesori universitari, 3 conferenţiari, 4 lectori şi 1 asistent, cu formare solidă în predarea tuturor disciplinelor din planurile de învăţământ de la programele de studii menţionate.

In plus, programele gestionate de Departamentul de Limba şi Literatura Franceză beneficiază, începând cu anul academic 2017-2018, de sprijinul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), în cadrul proiectului Renforcement du français à visée professionnelle.

Graţie convenţiei semnate între AUF şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, studenţii de la specializările Limba şi literatura franceză şi Limbi Moderne Aplicate ai Facultăţii de Litere au sansa de a lucra cu lectori de limba franceză, vorbitori nativi, cu experienţă în predarea atât a limbii franceze ca limbă străină, cât şi a limbii franceze pentru scopuri specifice (management, marketing etc.)