Misiune

Misiunea Facultății de Litere constă în a oferi studenților săi o perspectivă umanistă complexă asupra fenomenelor culturale și lingvistice contemporane, axată pe o procesualitate dinamică și flexibilă a activității didactice și pe excelența în cercetarea de profil. Cele opt programe de licență, patru programe de masterat și șapte subdomenii de cercetare doctorală asigură formarea de specialiști în domenii ca învățământul preuniversitar și universitar, cercetarea filologică de performanță, traductologia și interpretariatul, comunicarea specializată, mass-media, activitatea culturală diversă, absolvenții putând opta pentru a fi profesor, cercetător în institute de profil, traducător și interpret specializat, mediator cultural, editor, bibliotecar, referent relaţii externe, referent difuzare carte, secretar literar, scriitor, critic literar, reporter, redactor, editor tehnic, specialist PR, copywriter, corespondent special TV radio, presă scrisă, secretar de redacţie, lector scenarii, critic de film ș.a. 

O echipă de cadre didactice dăruite meseriei lor formează profesioniști în învățământ, comunicare și cultură în toate formele ei. Organizată pe trei departamente – Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism, Departamentul de engleză și Departamentul de limba și literatura franceză, această echipă dinamică și deschisă la nou reunește 13 profesori universitari, 12 conferențiari, 16 lectori, 5 asistenți universitari și 5 asistenți doctoranzi, ale căror domenii de competență, experiență didactică și de cercetare reprezintă garanția actului educațional de înaltă calitate academică.