Baza materială

Facultatea deține infrastructura necesară desfășurării procesului de învățământ specific, respectiv echipamente de traducere simultană și interpretariat, programe de traducere automată, acces la baze de date electronice, studio de televiziune și, prin Centrul de Reușită Universitară, un sistem de videoconferință utilizat în activități de predare și cercetare la distanță, împreună cu partenerii naționali și internaționali.