Domeniul Filologie

Literatura română 
Literatura comparată
Teoria literaturii
Literatura engleză și americană
Limba engleză și traductologie
Literatura franceză
Limba franceză