A.U. 2020-2021

SESIUNE DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI (10-23 IULIE 2021)

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ȘI JURNALISM

 

IMPORTANT: 

REEXAMINĂRILE LA DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ SE VOR DESFĂȘURA PE PLATFORMA MICROSOFT TEAMS ÎN DATELE MENȚIONATE MAI JOS: 

    13. 07. 2021 - MOCANU MIRCEA 

    15. 07.  2021 - ZAMFIR CIPRIAN 

STUDENȚII INTERESAŢI SĂ SUSȚINĂ EXAMEN LA ACEASTĂ DISCIPLINĂ SUNT RUGAŢI SĂ CONTACTEZE CADRUL DIDACTIC TITULAR ÎN SECȚIUNEA CHAT A PLATFORMEI MENȚIONATE.

 

SESIUNE DE RESTANȚE - ANII TERMINALI (22-27 IUNIE 2021)

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ȘI JURNALISM

 

SESIUNI SUPLIMENTARE DE RESTANȚE

SESIUNE SUPLIMENTARĂ DE RESTANȚE MARTIE - APRILIE 2021

SESIUNE SUPLIMENTARĂ DE RESTANȚE - NOIEMBRIE 2020

 

A.U. 2019-2020

SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE RESTANȚE 21-22 SEPTEMBRIE 2020

SESIUNE DE RESTANTE ANI TERMINALI - IUNIE 2020