Conducere executivă

DECANAT
Decan Conf. univ. dr. Antoanela MARDAR
 Prodecan  Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN
 
DIRECTORI DE DEPARTAMENT
DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ Conf. univ. dr. Iulia COCU
   
DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ Conf. univ. dr. Adela DRĂGAN
   
DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ȘI JURNALISM Prof. univ. dr. Simona ANTOFI