Domeniul Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)

LMA (Limbi moderne aplicate: engleză şi franceză) este un program multidisciplinar, cele două limbi necesitând un nivel echivalent de competență.

Instruirea la programul LMA se bazează pe următoarele principii fundamentale:

  • multidisciplinaritate (studiul limbi engleze şi al limbii franceze – Fonetică şi fonologie, Morfosintaxa, Lexicologie, Semantică şi Pragmatică și discipline aplicate - Economie, Drept, Marketig, Relaţii intrenaţionale etc.);
  • deschiderea către lumea afacerilor și organizațiilor, prin discipline precum: Traducere specializată, Traducere simultană şi consecutivă, Comunicare profesională, Relaţii publice;
  • deschidere către internațional și interculturalitate graţie disciplinelor Teoria culturii, Reprezentări culturale în spaţiile anglofon şi francofon.

În cei trei ani de studii, sunt mobilizate abilitățile de înțelegere și de exprimare scrisă și orală pentru a putea argumenta și structura un raționament în cele două limbi străine. De asemenea, studenţii îşi dezvoltă capacitatea de a lucra independent și de a-şi organiza sarcinile, singuri sau în echipă.