COLOCVIILE INTERNAȚIONALE „ANDREI GRIGOR" -

LITERATURA ÎN EPOCA DIGITALIZĂRII - PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI (11-12 decembrie 2020)

 

Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene (ReForm - UDJG), Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Școala Doctorală de Științe socio-umane și Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română, vă invită să luați parte la Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, cu tema Literatura în epoca digitalizării – perspective și provocări.

 Manifestările se vor desfășura în perioada 11 – 12 decembrie 2020, lucrările conferinței urmând a fi prezentate on-line, via Skype.  

„Tematica din acest an a Colocviilor „Andrei Grigor” răspunde unor necesități impuse de un context atipic, determinat de criza multiplă prin care trece întreaga omenire, la care se adaugă nevoia de a sublinia importanța actului de cultură, importanța literaturii, a producerii, difuzării și receptării ei ca semne indubitabile ale păstrării echilibrului individului uman în raport cu sine însuși, cu valorile sale și cu lumea din care face parte. Tocmai de aceea, dorim să subliniem modul în care literatura poate - și trebuie – să se racordeze la tehnologia care acoperă, astăzi, o bună parte din existența noastră, fără a abdica de la imperativul esteticului și al relației de complicitate cu cititorii ei tradiționali și netradiționali – iubitori de carte tipărită sau adepți ai documentului electronic”, a declarat prof. univ. dr. Simona Antofi, decanul Facultății de Litere.

Tematica abordată vizează: Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea principalelor coordonate ideologice în epoca digitalizării; Literatura actuală – orientări și tendințe; Memoria culturală și socială reflectată în literatură; Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei; Literatura virtuală și formele acesteia; Critica literară și provocările internetului; Literatura tânără în contextul digitalizării. În plus, va fi și o dezbatere online, a cărei miză este să reunească scriitori, critici literari, editori de carte, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi și pe toți cei interesați să discute, pe de o parte, despre rolul scriitorului/editorului/cititorului în epoca digitalizării și pe de alta, despre noile tehnologii în actul de creație literară – de la documentarea pe internet la scriitura pe computer.

Vor conferenția în plen: Academician Eugen SIMION, Directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română; Cercetător științific gradul I Lucian CHIȘU, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română;  Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu;  Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Universitatea „Petru Maior" din Tîrgu Mureş și Prof. univ. dr. habil. Cătălin GHIȚĂ, Universitatea din Craiova. Sâmbătă, de la ora 10,00 vor susține prelegeri în mediul online: Prof. dr. habil. Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Conf. dr. Daniela PETROȘEL, Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava, Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău  și Cercetător științific gradul I Laura BĂDESCU, Director adjunct al Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română.

Aceasta este cea de-a XII-a ediție a Colocviilor Internaționale „Andrei Grigor”, organizate de Facultatea de Litere.

 

APEL LA PARTICIPARE

APPEL À PARTICIPATION

CALL FOR PAPERS

 

COLOCVIUL LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

LIMBA ROMÂNĂ AZI: DIRECȚII ACTUALE ȘI PERSPECTIVE  (4-5 decembrie 2020)

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Școala doctorală de Științe socio-umane și Facultatea de Litere, Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism, prin Centrele de cercetare Comunicare interculturală şi literatură și Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene (ReForm - UDJG), organizează, în zilele de 4 și 5 decembrie,  a XII-a ediție a Colocviului Lexic comun / Lexic specializat cu tema Limba română azi: direcții actuale și perspective.

Scopul colocviului de anul acesta este de a pune în contact cercetători, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, studenți și pe toți cei interesați de dinamica limbii române actuale în contextul dominat de efectele globalizării lingvistice în care limba își reafirmă rolul de reflector al tuturor coordonatelor care caracterizează viața social-politică a zilelor noastre. Un spațiu generos va fi alocat analizei inovațiilor lingvistice generate de pandemia SARS-CoV2, dar și efectelor transferului comunicării în mediul on-line. 

Organizatorii colocviului propun spre dezbatere teme circumscrise următoarelor domenii de interes: lingvistică (comparată şi contrastivă, neologie, lexicologie, semantică lexicală, etimologie, stilistică, terminologie; lexicografie; gramatică, stilistică, istoria limbii, sociolingvistică, pragmalingvistică); istoria culturii şi a civilizaţiei; istoria presei, jurnalism şi comunicare; critică, teorie şi istorie literară, literatură comparată; psihologie şi pedagogie, didactică; metodica predării / însuşirii lexicului; traductologie.

Vor conferenția în plen: prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Filiala Iaşi, Academia Română, pe tema: Terminologia discursului electoral: registru, performanța și reversal, prof.univ.dr. Alexandra Cuniță de la Universitatea București, despre Rolul limbii de revelator al vieții socio-politice actuale, prof. univ. dr. habil. Cristian Moroianu, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan - Al.Rosetti", Academia Română, pe tema: De la tradiție la actualitate prin normalitate și prof. univ. dr. Liviu Groza de la  Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, pe tema: Cum și de ce se schimbă frazeologia unei limbi.

Colocviul se va desfășura on-line, via Skype, iar lucrările selectate, după revizia comitetului științific, vor fi publicate în numărul special din anul 2020 al revistei Lexic comun / lexic specializat,  Fascicula XXIV din Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (ISSN 1844–9476), revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, la o editură acreditată B.

CALL FOR PAPERS