Conferințe

 JOURNÉES D’ÉTUDES POUR LES JEUNES CHERCHEURS, 2e ÉDITION

CONSTRUCTION DE L’ETHOS INDIVIDUEL ET COLLECTIF DANS LE DISCOURS

 

les 21-22 novembre 2024

 

Le Centre de recherches en Théorie et Pratique du Discours de Université « Dunărea de Jos » de Galați, Roumanie organise la 2e édition des journées d’études dédiées aux jeunes chercheurs. Cet événement annuel a pour objectif de créer un espace d’échange et partage sur différents objets de recherche tenant à l’analyse de discours et stimuler des discussions novatrices en décloisonnant les thématiques et les approches méthodologiques.

Cette année les journées auront pour thème la Construction de l’ethos individuel et collectif dans le discours et visent à mettre en lumière les stratégies discursives qui permettent de rendre l’identité d’un individu ou d’un groupe lors des productions langagières diffusées à travers différents canaux de communication. Doctorants et jeunes docteurs menant des recherches avoisinant cette thématique sont invités à présenter leurs travaux.

Appel à communications

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

Après la pluie, des éclaircies… Les météores en langue et littérature”

21-22 mars 2024

 

Le Centre de recherches Théorie et Pratique du Discours, le Centre de Réussite Universitaire et le Département de Langue et littérature françaises de la Faculté des Lettres de l’Université « Dunărea de Jos » [Le Bas Danube] de Galaţi, Roumanie, vous invitent à participer au colloque international organisé dans le cadre de la 21e édition des Journées de la Francophonie. 

Appel à communications

 

 THE INTERNATIONAL WORKSHOP “NOT DISABLED, JUST DIFFERENTLY-ABLED”

23-25 November, 2023

The International Workshop “NOT DISABLED, JUST DIFFERENTLY-ABLED” is an event intended to raise awareness and to help us change perspective not only of the way we perceive people with additional needs, but also of the way it may be faced with exclusion because of the lack of knowledge.

More details available in the Call for papers

Workshop programme

 

 

Journées d’études pour les jeunes chercheurs

Construction discursive des événements dans les médias

les 23-24 novembre 2023

Université « Dunărea de Jos » de Galați, Roumanie

Modalité d’organisation : hybride

Le Centre de recherches en Théorie et Pratique du Discours de Université « Dunărea de Jos » de Galați, Roumanie organise une journée d’études dédiée aux jeunes chercheurs. Cet événement annuel a pour objectif de créer un espace d’échange et partage sur différents objets de recherchetenant à l’analyse de discours et stimuler des discussions novatrices en décloisonnant les thématiques et les approches méthodologiques. Cette année la journée aura pour thème Construction discursive des événements dans les médias et vise à scruter les enjeux discursifs accompagnant la transformation de l’événement brut enévénement médiatique. Doctorants et jeunes doctorants menant des recherches avoisinant cette thématique sont invités à présenter leurs travaux.

Appel à communications

 

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL

Le fait alimentaire en langue et littérature. Représentations discursives, enjeux identitaires et construction sociale

23-24 martie 2023

În perioada 23-24 martie, Centrul de cercetare Teoria și practica discursului și Departamentul de limba și literatura franceză organizează Colocviul internațional Le fait alimentaire en langue et littérature. Représentations discursives, enjeux identitaires et construction sociale, care propune un cadru de reflecție cu privire la alimentație, un domeniu de interes din punct de vedere atît ideologic cît și practic, și care se manifestă în plan economic, publicitar, politic, etic, identitar, social. Colocviul se va derula în mod hibrid, iar lucrările selectate în urma evaluării de către comitetul științific vor fi publicate în revista Mélanges francophones (www.melanges-fr.ugal.),indexată ERIH PLUS. 

APEL LA PARTICIPARE

PROGRAM COLOCVIU

REZUMATE

 

 

COLOCVIILE INTERNAȚIONALE„ANDREI GRIGOR"  

PROVOCĂRI POST-PANDEMICE ÎN ȘTIINȚELE UMANISTE

8-9 decembrie 2022

Continuând seria dezbaterilor tematice din ediția de anul trecut, tematica din acest an a Colocviilor „Andrei Grigor” răspunde unor determinări și necesități impuse de un context atipic, post-pandemic, determinat de criza multiplă prin care trece întreaga omenire, la care se adaugă nevoia de a sublinia importanța actului de cultură, importanța literaturii, a producerii, difuzării și receptării ei ca semne indubitabile ale păstrării echilibrului individului uman în raport cu sine însuși, cu valorile sale și cu lumea din care face parte. Tocmai de aceea, dorim să subliniem modul în care științele umaniste (cu toate componentele sale) pot - și trebuie – să se racordeze la tehnologia care acoperă, astăzi, o bună parte din existența noastră, fără a abdica de la imperativul esteticului și al relației de complicitate cu cititorii ei tradiționali și netradiționali – iubitori de carte tipărită sau adepți ai documentului electronic.

Ariile tematice asupra cărora ne-am oprit, în acest an, sunt următoarele:

  1. Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea principalelor coordonate ideologice în epoca digitalizării.
  2. Literatura actuală – orientări și tendințe în context post-pandemic.
  3. Memoria culturală și socială reflectată în literatură.
  4. Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei.
  5. Literatura virtuală și formele acesteia.
  6. Critica literară și provocările internetului.
  7. Literatura tânără în contextul digitalizării.
  8. Studiile culturale și impactul tendințelor digitalizării.
  9. Provocări lingvistice în epoca digitalizării.

Colocviile propun, totodată, o dezbatere a cărei miză este să reunească scriitori, critici literari, editori de carte, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi și pe toți cei interesați de dinamica scriiturii literare actuale și de circulația acesteia în diferite spații de cultură - în contextul impactului tot mai accentuat al tehnologiei -, într-un cadru online, dar nu mai puțin deschis și favorabil schimbului fertil de idei.

Ariilor tematice de interes ale Colocviilor li se pot adăuga, cu siguranță, multe altele, pe care vă invităm să le propuneți sau să le aduceți în discuție prin comunicările sau prin intervențiile dumneavoastră din cadrul dezbaterilor.

APEL LA PARTICIPARE

 

EVIDENTIALITY IN LANGUAGE AND DISCOURSE

1-2 July 2022 

 

Submissions of paper proposals are invited to an event which aims at bringing together in the digital world scholars, researchers, lecturers with the aim of disseminating the latest scientific findings in the area of evidentiality, but also with the intention to recall results of scholarship in this field up to the present moment (state-of-the-art). We welcome contributions featuring empirical, methodological and theoretical approaches addressing the following topics:    

- evidentiality vs epistemicity
- boundaries between evidentiality and médiativité
- evidential markers vs evidential strategies
- direct vs indirect evidentiality
- grammaticalisation of evidential lexical markers
- evidentiality and stance taking
- argumentative role of evidential marking
- evidentials and normative frameworks of argumentation theory
- evidentials as metadiscourse devices
- rhetoric use of evidentials
 

Key dates and registration

1 February 2022 - 30 April 2022 – Abstract submission
15 May 2022 – Notice of acceptance
16 May - 6 June 2022 – Registration
1-2 July 2022 – Conference

Abstract submission

Please send your abstract (300-500 words, 3-5 keywords, selected bibliography) for a 20 min. presentation including name, position, affiliation, email address for all authors. Use Times New Roman 12pt font size, single-spaced. The proposal should be in English, address the topics proposed, and mention methodology and (expected) research results. 
Send your proposal to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. and Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

For more details check our CALL FOR PAPERS

CONFERENCE PROGRAMME

 

 

COLOCVIUL LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

PROVOCĂRI  TRECUTE  ȘI  PREZENTE  ÎN  EVOLUȚIA  LIMBII  ȘI  CULTURII  ROMÂNE

10-11 decembrie 2021

Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură împreună cu Centrul interdisciplinar de Studii Interculturale Central și Sud-Est Europene din Facultatea de Litere, cu Școala doctorală de științe socio-umane din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în colaborare cu Școala doctorală de științe socio-umane din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită să participaţi la lucările colocviului LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT care se va desfășura on-line, via Skype, în zilele de 10 și 11 decembrie 2021, la Galaţi.

Tema propusă de organizatori este PROVOCĂRI  TRECUTE  ȘI  PREZENTE  ÎN  EVOLUȚIA  LIMBII  ȘI  CULTURII  ROMÂNE. 

Conferințele plenare vor fi susținute de prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi, Academia Română, de Gabriela HAJA, cercetător ştiințific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iaşi, Academia Română, de Liliana AGACHE, cercetător ştiințific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti” al Academiei Române, de Rodica NAGY, prof.univ.dr., Facultatea de Litere, Univesitatea „Ștefan cel Mare, Suceava și de către Petronela SAVIN, conf. univ. dr. habil., Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău.

Scopul colocviului este a de a pune în contact cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți interesați de dinamica limbii române și de cercetarea fenomenului cultural românesc sub diverse aspecte, în contextul actual dominat de efectele globalizării lingvistice în care limba - și în special cel mai generos compartiment al său, lexicul -  își reafirmă rolul său de reflector al tuturor coordonatelor caracterizatoare ale vieții social-politice și culturale actuale.

Plecând de la aceste considerente, organizatorii colocviului propun spre dezbatere teme circumscrise următoarelor domenii de interes: lingvistică; istoria culturii şi a civilizaţiei; istoria presei, jurnalism şi comunicare; critică, teorie şi istorie literară; literatură comparată; psihologie şi pedagogie, didactică; metodica predării / însuşirii lexicului; traductologie.

În urma procesului de peer-review, lucrările selectate vor fi publicate în numărul special din anul 2021 al revistei Lexic comun / lexic specializat,  Fascicula XXIV din Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (ISSN 1844–9476), revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, CEEOL, Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org) care va fi publicată la o editură acreditată B (CNCS).

 

COLOCVIILE INTERNAȚIONALE „ANDREI GRIGOR" -

LITERATURA ÎN EPOCA DIGITALIZĂRII - PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI

11-12 decembrie 2020

 

Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene (ReForm - UDJG), Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Școala Doctorală de Științe socio-umane și Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română, vă invită să luați parte la Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, cu tema Literatura în epoca digitalizării – perspective și provocări.

 Manifestările se vor desfășura în perioada 11 – 12 decembrie 2020, lucrările conferinței urmând a fi prezentate on-line, via Skype.  

„Tematica din acest an a Colocviilor „Andrei Grigor” răspunde unor necesități impuse de un context atipic, determinat de criza multiplă prin care trece întreaga omenire, la care se adaugă nevoia de a sublinia importanța actului de cultură, importanța literaturii, a producerii, difuzării și receptării ei ca semne indubitabile ale păstrării echilibrului individului uman în raport cu sine însuși, cu valorile sale și cu lumea din care face parte. Tocmai de aceea, dorim să subliniem modul în care literatura poate - și trebuie – să se racordeze la tehnologia care acoperă, astăzi, o bună parte din existența noastră, fără a abdica de la imperativul esteticului și al relației de complicitate cu cititorii ei tradiționali și netradiționali – iubitori de carte tipărită sau adepți ai documentului electronic”, a declarat prof. univ. dr. Simona Antofi, decanul Facultății de Litere.

Tematica abordată vizează: Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea principalelor coordonate ideologice în epoca digitalizării; Literatura actuală – orientări și tendințe; Memoria culturală și socială reflectată în literatură; Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei; Literatura virtuală și formele acesteia; Critica literară și provocările internetului; Literatura tânără în contextul digitalizării. În plus, va fi și o dezbatere online, a cărei miză este să reunească scriitori, critici literari, editori de carte, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi și pe toți cei interesați să discute, pe de o parte, despre rolul scriitorului/editorului/cititorului în epoca digitalizării și pe de alta, despre noile tehnologii în actul de creație literară – de la documentarea pe internet la scriitura pe computer.

Vor conferenția în plen: Academician Eugen SIMION, Directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română; Cercetător științific gradul I Lucian CHIȘU, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română;  Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu;  Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Universitatea „Petru Maior" din Tîrgu Mureş și Prof. univ. dr. habil. Cătălin GHIȚĂ, Universitatea din Craiova. Sâmbătă, de la ora 10,00 vor susține prelegeri în mediul online: Prof. dr. habil. Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Conf. dr. Daniela PETROȘEL, Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava, Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău  și Cercetător științific gradul I Laura BĂDESCU, Director adjunct al Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", Academia Română.

Aceasta este cea de-a XII-a ediție a Colocviilor Internaționale „Andrei Grigor”, organizate de Facultatea de Litere.

 

APEL LA PARTICIPARE

APPEL À PARTICIPATION

CALL FOR PAPERS

 

COLOCVIUL LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

LIMBA ROMÂNĂ AZI: DIRECȚII ACTUALE ȘI PERSPECTIVE 

 4-5 decembrie 2020

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Școala doctorală de Științe socio-umane și Facultatea de Litere, Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism, prin Centrele de cercetare Comunicare interculturală şi literatură și Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene (ReForm - UDJG), organizează, în zilele de 4 și 5 decembrie,  a XII-a ediție a Colocviului Lexic comun / Lexic specializat cu tema Limba română azi: direcții actuale și perspective.

Scopul colocviului de anul acesta este de a pune în contact cercetători, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, studenți și pe toți cei interesați de dinamica limbii române actuale în contextul dominat de efectele globalizării lingvistice în care limba își reafirmă rolul de reflector al tuturor coordonatelor care caracterizează viața social-politică a zilelor noastre. Un spațiu generos va fi alocat analizei inovațiilor lingvistice generate de pandemia SARS-CoV2, dar și efectelor transferului comunicării în mediul on-line. 

Organizatorii colocviului propun spre dezbatere teme circumscrise următoarelor domenii de interes: lingvistică (comparată şi contrastivă, neologie, lexicologie, semantică lexicală, etimologie, stilistică, terminologie; lexicografie; gramatică, stilistică, istoria limbii, sociolingvistică, pragmalingvistică); istoria culturii şi a civilizaţiei; istoria presei, jurnalism şi comunicare; critică, teorie şi istorie literară, literatură comparată; psihologie şi pedagogie, didactică; metodica predării / însuşirii lexicului; traductologie.

Vor conferenția în plen: prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Filiala Iaşi, Academia Română, pe tema: Terminologia discursului electoral: registru, performanța și reversal, prof.univ.dr. Alexandra Cuniță de la Universitatea București, despre Rolul limbii de revelator al vieții socio-politice actuale, prof. univ. dr. habil. Cristian Moroianu, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan - Al.Rosetti", Academia Română, pe tema: De la tradiție la actualitate prin normalitate și prof. univ. dr. Liviu Groza de la  Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, pe tema: Cum și de ce se schimbă frazeologia unei limbi.

Colocviul se va desfășura on-line, via Skype, iar lucrările selectate, după revizia comitetului științific, vor fi publicate în numărul special din anul 2020 al revistei Lexic comun / lexic specializat,  Fascicula XXIV din Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (ISSN 1844–9476), revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, la o editură acreditată B.

CALL FOR PAPERS