Comisii de lucru

Comisia didactică și de calitate
Președinte:  
Membri:  
Studenți  
 
Comisia de cercetare științifică
Președinte:  
Membri:

 

 
Comisia pentru baza materială, buget, finanțe
Președinte:  
Membri:

 

Studenti:  
 
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
Președinte:  
Membri:  
Studenți