Comisia didactică și de calitate
Președinte:
Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan
Membri:

Prof. univ. dr. Alina Ganea

Conf. univ. dr. Oana Cenac

Conf. univ. dr. Isabela Merilă 

Lect. univ. dr. Daniela Bogdan

Studenți Elena Malai  
 
Comisia de cercetare științifică
Președinte:
Prof. univ. dr. Simona Antofi
Membri:

Conf. univ. dr. Adela Drăgan

Prof. univ. dr. Gabriela Dima     

Conf. univ. dr. Mirela Drăgoi

Conf. univ. dr. Antoanela Mardar

 
Comisia pentru baza materială, buget, finanțe
Președinte:
Lect. univ. dr. Daniela Bogdan
Membri:

Prof. univ. dr. Simona Antofi

Prof. univ. dr. Ioana Mohor Ivan

Conf. univ. dr. Elena Costandache

Studenți Elena Malai
 
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
Președinte:
Conf. univ. dr. Corina Dobrotă 
Membri:

Lect. univ. dr. Petrica Pațilea

Asist. univ. dr. Irina Rață

Asist. univ. dr. Ana Maria Pâcleanu

Studenți Elena Malai  
 
Comisia de etică
Președinte:
Prof. univ. dr. Ioana Mohor Ivan 
Membri:

Conf. univ. dr. Adela Drăgan

Conf. univ. dr Oana Cenac

Conf. univ. dr. Isabela Merilă

Studenți Elena Malai