Știri și evenimente

ANUNȚ PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

A.U. 2021 -2022 (semestrul al II-lea)

 

În conformitate cu decizia Senatului Universității nr. 15/ 27 ianuarie 2022, activitățile didactice din semestrul al II-lea al anului universitar în curs se vor desfășura în format fizic (on site) în sălile Facultății de Litere și ale altor facultăți din cadrul UDJG

Excepție de la această decizie vor face:

- activitățile didactice (programe de studii de licență) cu formații de studiu mari, care nu se pot desfășura cu respectarea regulilor de siguranță impuse de starea de alertă

- activitățile didactice din cadrul programelor de studii de licență, forma de învățământ la distanță (ID)

- activitățile didactice din cadrul programelor de conversie.