Departamentul de Engleză pune un accent deosebit pe predarea limbii, literaturii şi culturii engleze si americane și pe internaţionalizarea activitătilor didactice și de cercetare promovând colaborările cu instituţii de profil din țară și din străinătate (European Society for the Study of English, The Romanian Society for the Study of English, The Fullbright Comission, the British Council), dar nu exclusiv.

Departamentul de Engleză gestionează următoarele programe de studii:

Licenţă – 3 ani

Limba şi literatura engleză (în combinaţie cu limba şi literatura română şi cu limba şi literatura franceză)

Limbi moderne aplicate (limba engleză şi limba franceză)

Masterat profesional – 2 ani

Traducere și interpretariat

Literatură, film și reprezentări culturale

Nu în ultimul rând, 3 cadre didactice din cadrul Departamentului de Engleză asigură formarea doctorală în domeniile limbă și literatură engleză, studii culturale și studii de traducere.

Domenii de angajare pentru absolvenţi

Învăţământ şi educaţie; Industrie, afaceri, turism; Mediere culturală şi traducere, relaţii internaţionale şi comunicare, resurse umane

Colectivul Departamentului de Engleză este format din: 5 profesori universitari, 5 conferenţiari, 7 lectori şi 2 asistenți, cu formare solidă în predarea tuturor disciplinelor din planurile de învăţământ de la programele de studii menţionate.

Programele gestionate de Departamentul de Engleză beneficiază, începând cu anul academic 2016-2017, de o serie de cursuri și seminare predate de lectori americani bursieri în cadrul programului Fullbright.