Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism pune un accent deosebit pe predarea limbii, literaturii şi culturii române (Lingvistică generală, Istoria limbii române, Limba română contemporană, Stilistică, Teoria literaturii, Literatura comparată, Literatura română, Etnologie și folclor, Analiza discursului, Semiotică, Cultură și civilizație europeană, Istoria mentalităților și geneza modelelor culturale, Tehnici de redactare, Istoria presei, Relații publice și publicitate, Sociopsihologia comunicării) și pe internaţionalizarea activitătilor didactice și de cercetare promovând colaborările cu instituţii de prestigiu din țară (Academia Română - Institutul de Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu”, Academia Română – Institutul de Istora artei “G. Oprescu”) și din străinătate (Institututul de Romanistică din Viena, Austria, Institut für Romanistik, Humboldt Universität, Berlin, Germania, Universität Heidelberg, Germania, Departamento de Traducción et Interpretación, Universitaria „Ciudad de Alicante”, Spania, Universidad de Almería, Spania, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Universitatea din Zürich, Elveţia, Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova)

Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism gestionează următoarele programe de studii:

Licenţă – 3 ani

  • Limba şi literatura română (în combinaţie cu limba şi literatura engleză şi cu limba şi literatura franceză)
  • Științele comunicării - Jurnalism

Masterat – 2 ani

  • în domeniul Filologie: Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană a secolelor al XX-lea şi al XXI-lea;
  • în domeniul Ştiinţele comunicării: Comunicare şi tehnici de producţie mass-media.

 

Nu în ultimul rând, 4 cadre didactice din cadrul Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism asigură formarea doctorală în domeniul literatură română.

Domenii de angajare pentru absolvenţi

Învăţământ şi educaţie; Industrie, afaceri, turism; Mediere culturală, relaţii internaţionale şi comunicare, resurse umane

Colectivul Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism este format din: 4 profesori universitari, 4 conferenţiari universitari, 5 lectori universitari și 2 asistenţi universitari cu formare solidă în predarea tuturor disciplinelor din planurile de învăţământ de la programele de studii menţionate.