Componenta Limba şi literatura franceză are drept scop o înaltă calificare a absolvenţilor săi în profesii precum : cadru didactic din mediul preuniversitar, traducător, funcționar public în instituții de cultură şi nu numai.

Această componentă urmărește o abordare interdisciplinară atât la nivelul curriculumului, cât și la nivel formativ. Deschiderea către lingvistică și literatură franceză, către elemente din istoria, cultura și civilizația franceză şi francofonă reprezintă legătura cu ideea de comunicare multiculturală într-o Europă în continuă schimbare.

Misiunea componentei Limba şi literatura franceză se relevă prin cursurile, seminariile și cursurile practice oferite, care respectă standardele Tratatului de la Bologna, ceea ce face posibilă integrarea învățământului superior din Galați în formele și structurile academice europene .

În plus, planul de învăţământ și sistemul internațional de credite transferabile permit mobilitatea și integrarea studenților în învățământul superior european. Datorită convenţiilor Erasmus încheiate cu universităţi de prestigiu din Europa, studenții au şansa de a-și completa educația la universităţi din Franţa, Belgia, Italia, Germania, Malta, Turcia, etc.

Această formare universitară în limba franceză este prevăzută ca parte a unui parcurs academic mai larg, deoarece absolvenții sunt sfătuiți să își continue studiile prin programul de master, Discurs specializat. Terminologii. Traduceri, organizat de Departamentul de Limba și Literatura Franceză din cadrul Facultății de Litere din Galați.

Componenta Limba și literatura engleză  din cadrul programul de studii de licență cu dublă specializare oferă studenților posibilitatea de a-și fundamenta și dezvolta competenţele specifice disciplinelor obligatorii și opționale incluse în planurile de învățământ: Limba engleză (Fonetică și fonologie; Morfologie; Sintaxă; Lexicologie; Semantică și stilistică; Pragmatică și socio-lingvistică), Cultură și civilizație în spațiul anglofon; Literatură engleză (literatura veche, medievală, victoriană, modernă și postmodernă), Teorie și critică literară; Literatură irlandeză, Literatură americană; Curs practic de limba și literatura engleză. Curs optional de limbă și lietratură engleză.

O parte importantă a acestui program de studii de licență o reprezintă Practica de specialitate structurată în așa fel incât să îi inițieze pe studenți in activitatea de cercetare științifică și să le ofere acestora o imagine de ansamblu cu privire la perspectivele de integrare pe piață muncii pe care le au la absolvire (învățământ, traducere, edituri, multinaționale, etc.)

Studenții interesati de o carieră în învățământ își pot fundamenta și dezvolta competențele psiho-pedagogice pe parcursul celor 3 ani de studiu urmând disciplinele specifice organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: Psihologie, Pedagogie, Didactica limbii engleze și Practica pedagogică.

Prin conținutul său, componenta Limba și literatura engleză  din cadrul programului de studii de licență cu dublă specializare oferă absolvenților notiunile necesare pentru a urma cursurile unuia din cele două programe de studii de masterat în limba engleză: Traducere și interpretariat și Literatură, film și reprezentări culturale și ale programului de studii doctorale.