Domeniul Filologie

Programul de studii universitare de masterat Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (cu predare în limba franceză), organizat de Departamentul de Limba şi literatura franceză al Facultăţii de Litere, asigură aprofundarea competenţelor dobândite în cursul studiilor de licenţă şi urmăreşte obţinerea unei calificări superioare în profesiile de traducător (cod COR 264306), cercetător în filologie (cod COR 264314) şi terminolog (cod COR 264310), într-un moment în care aria limbilor recunoscute de Comunitatea Europeană se află într-un proces de lărgire. Cu alte cuvinte, programul de studii de masterat Discurs specializat. Terminologii. Traduceri este destinat formării, perfecţionării sau conversiei profesionale individuale în domeniul limbii şi literaturii, cu specializare concretă în tratarea discursului specializat sub aspect terminologic şi traductiv.

El se adresează nu numai absolvenţilor unei forme de licenţă din acelaşi domeniu, ci şi tuturor celor care îşi propun să-şi reorienteze activitatea în câmpul cercetării terminologice sau ca traducători. Prin felul în care a fost conceput, cu caracter multidisciplinar şi practico-aplicativ, DSTT răspunde cerinţelor standardelor europene şi mondiale ale sistemului de educaţie continuă.

Programul de studii permite absolvenţilor de licenţă să capete o specializare superioară în domeniile menţionate. Programul reuneşte într-un ansamblu armonios şi original discipline care provin atât din sfera ştiinţelor limbajului în general şi a lingvisticii, cât şi din domenii mai specializate care ţin de ştiinţele terminologice şi lexicografice precum şi de noile tehnologii ale infomaţiei şi ale comunicării.

De asemenea, masteratul permite dezvoltarea unor calităţi precum deschiderea interculturală şi flexibilitatea, necesare în  asigurarea competitivităţii pe piaţa internaţională. Studenţii vor dobândi capacităţi de mediere interculturală, de comunicare interpersonală şi profesională.

Practica de specialitate a studenţilor, prevăzută în planul de învăţământ al specializării, are ca scop principal optimizarea inserţiei sociale pe piaţa muncii. Datorită convenţiilor de practică încheiate între facultate şi agenţi din mediul socio-econimic, masteranzii au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul pentru care se pregătesc, familiarizându-se în acelaşi timp cu procedurile de lucru specifice instituţiei partenere.