Particularităţile spaţiului de cultură românesc și european sunt integrate armonios, prin curricula propusă, în ansamblul studiilor de profil, fapt ce permite integrarea absolvenților, prin competențele dobândite, prin deschiderea multiculturală și interdisciplinară propusă, în ansamblul diversității culturale a pieței europene a muncii.

Obiectivul general este acela de a permite însuşirea conţinuturilor teoretico-metodologice - istorico-literare, culturale, de hermeneutică, istorie a ideilor și a mentalităților, geografie literară, studii exilice și diasporice - şi applicative, privind literatura română și europeană, respectiv metamorfozele acestora în raport cu diversitatea contextelor socio-culturale și politice existente.

Obiectivele specifice sunt: cunoaşterea problematicii actuale a studiilor literare din perspectivă interculturală, în contextul teoriilor/politicilor culturale vizând integrarea europeană; însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice abordării specializate a literaturii române și europene; familiarizarea cu teoriile specializate și cu elementele identitare definitorii pentru literatura română din țară și din exil/diasporă; însușirea informațiilor de specialitate privind direcțiile și etapele de sincronizare a literaturii române cu literatura europeană; stimularea interesului privind teoriile criticii și istoriei literare din perspectiva dialogului multicultural european actual. Programul asigură formarea de specialiști care pot lucra în domenii ca învățământul preuniversitar și universitar, cercetarea filologică de performanță, activitatea culturală diversă – inclusiv medierea culturală, mass-media.