Știri și evenimente

Facultatea de Litere,

Centrul de cercetare „Teoria şi practica discursului”, aria Literatură şi identtiate culturală

Agenţia Universitară Francofonă,

Centrul de Reuşită Universitară din UDJG, Galaţi

Ambasada Canadei

Școala de vară internaţională de studii francofone

Literatură şi identitate francofonă postmodernă

5-9 iunie 2023, Galaţi, România

 

Între 5 şi 9 iunie se desfăşoară la Faculatea de Litere şi Biblioteca judeţeană „V.A.Urechia” din Galaţi Școala de vară internaţională de studii francofone „Literatură şi identitate francofonă postmodernă” organizătă de prof.univ.dr. Carmen Andrei cu sprijinul UDJG-ului şi Ambasadei Canadei.

Această Şcoală de vară internațională îşi propune să parcurgă un itinerariu identitar în cultura şi literatura francofonă, să reviziteze literatura franceză (scriitori consacrați, tineri şi imergenți), canadiană (scrisă de autohtoni şi de reprezentanții curentului post apocaliptic), magrebiană şi belgiană, dar, mail ales, să pună în valoare noile tendințe din studiile identitare şi de gen. Se adresează atât unui public larg, cât şi specialiştilor care integrează materia „francofonă” în cursurile opţionale de FLE). Sunt reuniţi 40 de participanţi (masteranzii, doctoranzi,  profesori de FLE din învăţământul superior şi preuniversitar din judeţele Galaţi, Brăila, Buzău, alumni UDJG, cercetători din universităţile francofone Mali şi Gabon) interesaţi  de noile repere culturale francofone, de evoluţia culturii pe axa sintagmatică şi paradigmatică a tematicii identitare. Vom realiza un schimb de idei, dezbateri, ateliere punctuale cu 7 formatori, profesori universitari din ţară (Universităţile „Al. I. Cuza”, „Ştefan cel Mare” din Suceava, „Transilvania” din Braşov) şi din străinătate (Saint-Mary’s University – Halifax, Canada, Universitatea din Burgundia – Franţa) asupra unor problematici citate mai jos.

Cinci zile (40 de ore certificate cu credite profesionale transferabile) sunt consacrate unor cursuri, conferinţe şi comunicări intensive care prezintă panorama literaturii franceze şi a culturii francofone contemporane de după anul 2000, pe axele: minoritar vs majoritar, Acadia, Quebec; identitate în era digitalizării, endogenie şi psihogenealogie, interzis şi transgresiune cu fişe pedagogice şi texte-cadru aferente ; identităţi multiple ale francezei;  precaritatea şi marginalitatea identităţilor literare subalterne ş.a.

Intrarea celor intresaţi din alma mater galatiensis este liberă.